Ước gì

By Trần Ngọc Tuấn

Sáng tác: Võ Thiện Thanh

Ca sỹ: Mỹ Tâm

More...

Hello

By Trần Ngọc Tuấn

Sáng tác & Biểu diễn: Lionel Richie


 

More...

Lời dòng sông quê

By Trần Ngọc Tuấn

Sáng tác: Phó Đức Phương
Biểu diễn: Trọng Tấn

More...

Quảng Bình quê ta ơi

By Trần Ngọc Tuấn

Sáng tác: Hoàng Vân
Biểu diễn: NSND Thu Hiền

More...

Hà Nội và tôi

By Trần Ngọc Tuấn

Sáng tác: Lê Vinh
Biểu diễn: Ngọc Tân

More...

Happy New Year

By Trần Ngọc Tuấn

KÍNH CHÚC CÁC BẠN VNWEBLOGS MỘT NĂM MỚI DỒI DÀO SỨC KHỎE CÔNG VIỆC HANH THÔNG VÀ GẶP NHIỀU MAY MẮN
TRONG CUỘC SỐNG!

More...

Nối vòng tay lớn

By Trần Ngọc Tuấn

Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Biểu diễn: Unlimited

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3012','o41cfqjcil4esmlqe957dnfgp6','0','Guest','0','54.158.52.166','2018-09-26 16:50:10','/ac29634/nhac.html')